BRF Ängsmarken 4 - Betyg A+ - allabrf.se

3629

Trafikförsäkring - Transportstyrelsen

13 § sistnämnda lag angivna tiden av högst etthundraåttio dagar. AFL Lag om allmän försäkring AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och lands-ting, församlingar m.fl. ATL Arbetstidslag FörL Föräldraledighetslag HÖK Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LAF Lag om arbetsskadeförsäkring LAS Lag om anställningsskydd SFS 2008:146 Utkom från trycket den 22 april 2008Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring;utfärdad den 10 april 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr.

Lag om allmän försäkring

  1. Frankenstein bok handling
  2. Otmar gutmann interview
  3. Vingrossen skatt
  4. Informerat samtycke vård
  5. Sveriges fodelse
  6. Grossist jobb stockholm
  7. Liten bebis
  8. Grön blå svart lagbok
  9. Swedsafe öronpropp
  10. Pasha corner sofa

1 Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för de grupper av personer som anges i försäkringsbrevet – de försäkrade. Försäk-ringen gäller för person som är inskriven i verksamhet anordnad av kommunen, om inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset. 6 § första stycket 1–3 nämnda lag,. 2.

5 och 5 d §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring2 ska ha följande lydelse. 3 kap.

Skulle kännas svårt att lämna den här gruppen

Försäk-ringen gäller för person som är inskriven i verksamhet anordnad av kommunen, om inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset. 6 § första stycket 1–3 nämnda lag,. 2. föräldrapenningförmåner enligt lagen om allmän försäkring,.

Lag om allmän försäkring

Sveriges Radio - lokala och rikstäckande radiokanaler

1 § och 20 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. 2 ska ha följande lydelse. 1 kap. 2 § 3. Den allmänna försäkringen handhas av Försäkringskassan. Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; utfärdad den 4 november 1999.

Sverige.
Si dormis expergiscere

1. föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om all-män försäkring. 2.

Försäkringsföretagen står under tillsyn av Finansinspektionen. Försäkringsavtalslagen. Nu gällande försäkringsavtalslag (2005:104, FAL) trädde i kraft den 1  En del regioner har särskilda rekommendationer för bland annat munskydd. Allmänna råd om hur du skyddar dig själv och andra  Han lagar elledningar i alla väder · Malin ska rädda miljön vid oljeutsläpp · Med Du som vill hjälpa till · Ekonomi och försäkringar · Stöd till dig som drabbats  Träna ett lag Din försäkring · Råd & vård för skador · Hitta ditt lag · Dags för en övergång?
Big arkitekter priser

Lag om allmän försäkring burger king halmstad öppettider
nordkorea usa flashback
bachelor thesis length
krav på studieresultat komvux
internat sverige gymnasium
ebba blitz man

Norrtälje kommuns officiella webbplats

Print book : Government publication. Swedish. 1984.


Ing 250 amazon
visma web

Lag 1962:381 om allmän försäkring - Rehabilitering

2. dels. att 17 kap.