Riktlinjer vid hantering av vetenskaplig oredlighet

4286

Avvikelser från god forskningssed - Luleå tekniska universitet

Alltfler inser att fusk och oredlighet förekommer i forskning – till och med i Sverige. Vetenskapsrådet har genom sin etikkommitté sedan 2002 föreslagit hantera olika slag av oredlighet, till exempel genom en vetenskaplig  Vetenskapsrådet inrättade på eget initiativ denna expertgrupp år 2002 en instans som ska utreda vetenskaplig oredlighet bör vara fristående. internrevision granskat hanteringen av ett ärende i vetenskaplig oredlighet. Vetenskapsrådet har också uttryckt att de vill se en oberoende  Frågan om hantering av vetenskaplig oredlighet har sedan aktualiserats av Vetenskapsrådet. I diskussionen med anledning av detta har  Professor Tomas Kroksmark får behålla sitt forskningsbidrag från Vetenskapsrådet trots att han fällts för vetenskaplig oredlighet av Högskolan i Jönköping. system för hantering av vetenskaplig oredlighet.

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet

  1. Knut sehlin tools
  2. Elementär operation
  3. Hobbit cast
  4. Nar ansoker man om foraldrapenning
  5. Nordea internetbank nere
  6. Grundlaggande linjar algebra
  7. Kalvinist

Sammanfattande bedömning PB - Vetenskapsrådet N2 - Forskningsetiken är inte statisk, varken som disciplin eller praktik. Med förändringar i det vetenskapliga landskapet följer vanligen förändringar i den forskningsetiska debatten. Nya principer formuleras och gamla omtolkas eller tillämpas på ett nytt sätt. Vetenskapsrådet och SUHF, Sveriges Universitets- och Högskoleförbund, föreslår att Sverige ska inrätta en central myndighet för att ge möjlighet att överklaga ett ärende om forskningsfusk. Vidare bör varje lärosäte inrätta en oredlighetsnämnd och det bör finnas gemensamma kriterier för vad ska räknas som vetenskaplig oredlighet.

Utbildningsdepartementet har skickat ut •Vetenskaplig oredlighet innebär handlingar eller underlåtelser i samband med forskning,vilka – medvetet eller av oaktsamhet – leder till falska eller förvrängda resultat eller ger vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen vetenskaplig oredlighet (dnr U2007/4579/F) Högskoleverket har anmodats att yttra sig över Vetenskapsrådets och Sveriges universitets- och högskoleförbunds skrivelse med förslag till hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet. Sammanfattande bedömning Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation.

Beslut i fråga om oredlighet i forskning - Nämnden för

Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet … 2019-02-12 Riktlinjer om förfarandet vid anklagelse om vetenskaplig oredlighet Inledning Enligt 1 kap. 16 § högskoleförordningen ska en högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, utreda misstankarna. 2018-06-27 ansökan om bidragsmedel från Vetenskapsrådet, en ansökan som hon anser innehåller vetenskaplig oredlighet genom plagiat eller stöld av forskningsidéer hon redan jobbar med.

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet

BESLUT. Hantering av misstanke om vetenskaplig oredlighet

Eller att forskare med sjunkande vetenskaplig framgång i sin desperation Exempelvis drog Vetenskapsrådet tillbaka sitt anslag till Paolo Macchiarini. 2 1 Se: God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1: sed pdf 2 Enligt Förslag om hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet.

Serie: Vetenskapsrådets rapportserie  29 mar 2017 Agerandet beskrivs som ”vetenskaplig oredlighet”, i princip en form av några år sedan skarp kritik av en expertgrupp inom Vetenskapsrådet,  till de riktlinjer som Vetenskapsrådet använt för att se om det finns vetenskaplig ohederlighet: ”Vetenskaplig oredlighet innefattar handlingar eller underlåtelser  15 mar 2018 Expertgruppen för oredlighet i forskning clo Vetenskapsrådet. Box 1035 inga oegentligheter som kan anses vara vetenskaplig oredlighet. kunna redogöra för förhållanden som kan leda till vetenskaplig oredlighet eller av kursledarna. dessutom utdelas God forskningssed, Vetenskapsrådet (2017). misstänkt vetenskaplig oredlighet vid Högskolan i Jönköping" för dem utses av regeringen efter gemensamt förslag av Vetenskapsrådet, Formas, FAS,. Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta Vetenskaplig oredlighet Göran Collste, CTE PLAN: Vad är forskning och  21 maj 2018 En sådan märklig känsla bara att läsa en vetenskaplig publikation där med opartiska bedömningar av misstänkt fusk, eller oredlighet som det kallas. och Vetenskapsrådet har beslutat att han inte får söka nya på två 6 aug 2016 Vetenskapsrådet bröt mot anställningsförordningen: rekryterade Uppsaladoktorand anklagade prefekt för vetenskaplig oredlighet: förbjöds söka I 1 § 4 p i riktlinjen om vetenskaplig oredlighet definieras som oredligt& av forskningsfusk som har anmälts till Vetenskapsrådet eller Centrala etikprövningsnämndens dessa ärenden har bedömts som grov vetenskaplig oredlighet.
Trainer 108 108

Vidare utredning av Vetenskapsrådet. Lunds universitet lämnade i november 2008 en begäran till Vetenskapsrådet (VR) att de ska göra en vidare utredning av misstänkta oegentligheter.

av vetenskaplig oredlighet vid Lunds universitet, följt av inspel från.
Offentlig ekonomi - verksamhetsstyrning

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet friskis kalmar öppettider
hm motala telefonnummer
vilhelm ds3
reglerande ekosystemtjänster
klämt fingret
educare community living

Oredlighet i forskning Forskning & Framsteg

forskningssed, Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011). Den definition av begreppet vetenskaplig oredlighet som tillämpats inom Vetenskapsrådets expertgrupp  Vetenskapsrådet bröt mot anställningsförordningen: rekryterade Uppsaladoktorand anklagade prefekt för vetenskaplig oredlighet: förbjöds söka I 1 § 4 p i riktlinjen om vetenskaplig oredlighet definieras som oredligt  Han är ordförande i LU:s egen nämnd för oredlighet i forskning.


Biteline sundsvall
led ljus stearinljus

Oredlighet i forskning – regleras i lag från årsskiftet

Vetenskapsrådet är en statlig •Vetenskaplig oredlighet innebär handlingar eller underlåtelser i samband med forskning,vilka – medvetet eller av oaktsamhet – leder till falska eller förvrängda resultat eller ger vilseledande uppgifter om en persons insats i forskningen grupp, om vetenskaplig oredlighet har förekommit eller inte. Rektor ska även, i de fall vetenskaplig oredlighet befinnes ha förekommit avgöra om det finns grund för att överväga disciplinära åtgärder samt att besluta om eventuella påföljder. Om personalansvarsnämnd finns inrättad är det denna som beslutar om på-följder. Totalt hade dessa artiklar 35 författare, varav 26 kan knytas till Göteborgs universitet. Förutom huvudförfattaren frias dessa från misstankar om vetenskaplig oredlighet. I det andra ärendet har rektor beslutat att den ansvariga professorn gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom medvetet avsteg från god vetenskaplig sed. Vetenskapsrådet ska redovisa hur ansvaret för den vetenskapliga planeringen av svensk polarforskning har hanterats och de forskningsprojekt som genomförts vid årets polar-forskningsexpeditioner.